Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

natasha123

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love vianiezwykla niezwykla
natasha123
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianiezwykla niezwykla
natasha123
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie vianiezwykla niezwykla
natasha123
1423 599a
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaMissMurder MissMurder
natasha123
6678 d7a4
natasha123
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
natasha123
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
natasha123
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
natasha123
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat vianiezwykla niezwykla

July 02 2015

natasha123
8398 31a4 500
Reposted fromaunds aunds viaoll oll
natasha123
natasha123
3450 bcda
we want a kitten
Reposted fromJonae Jonae viaoll oll
natasha123
0072 5af2
Reposted fromgket gket viaoll oll
natasha123
1624 3b74
natasha123
natasha123
natasha123
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol viaoll oll
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viakryczka kryczka
natasha123
Reposted fromFlau Flau viaapatia apatia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl