Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

natasha123
Chcesz mieć racje czy relacje?
natasha123
natasha123
Odeszliśmy ponad rok temu, ale do teraz widujemy się w łóżku
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
7572 284b 500
Reposted fromstylte stylte viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
Ja tylko, drodzy państwo, chciałabym zakomunikować, że pięknego pewnego dnia, bliżej niż dalej, wsiądę w auto i pojadę w pizdu i jelonki będą mi przebiegać przed maską i będę chodzić o świcie po lasach zatopionych we mgle i siedzieć nad jeziorami i patrzeć na taflę wody i wszystko będzie pięknie, a najpiękniejszy będzie spokój w środeczku, a co zarejestrują moje oczy to zostanie tylko dla mnie i będę się tym upajać jeszcze przez długie lata, tak.
Reposted frommrrru mrrru viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
2079 c724
natasha123
2426 8083
Reposted fromnudes nudes viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
5879 d2c6

racjonaalizm:

“Cześć, pytałaś mnie - czemu już nie dzwonię?

kumple też tam coś pytają - zapomniałeś o niej?”

Tmk aka Piekielny

natasha123
natasha123
Szkoda, że jest tak mało osób z którymi można rozmawiać całą noc od zachodu do wschodu.

September 06 2017

natasha123
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaoll oll
natasha123

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaoll oll
natasha123
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl