Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

4704 3049 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
3731 55ca
natasha123
7818 b86f

December 29 2017

natasha123
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
8088 322f 500

anjes:

Gesaffelstein - Numéro, Octobre 2013

natasha123
0002 b47b
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
3726 2447
natasha123
6008 ba4e
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
Budzisz się w środku nocy by poprawić poduszkę a i tak będziesz
myśleć o nim.
natasha123
1728 b6a8
natasha123
2786 0730
natasha123
5420 e07b
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajointskurwysyn jointskurwysyn
natasha123
natasha123
2738 a1f4 500
fb.com

Często nie wierzą w miłość - w taką miłość na całe życie.
Nie wierzą, że może nam się zdarzyć ktoś zupełnie wyjątkowy.
Albo, że my zdarzymy się komuś i staniemy się całym jego światem.
Nie wierzą, że można kochać
raz
zupełnie
całkowicie
i bezwarunkowo


aleksandrastec.pl/czym-dla-milosc
Reposted fromEmisja Emisja vianiezwykla niezwykla
4661 fa80
natasha123
1250 42ec
natasha123
- Ale czy musimy iść spać? Możemy jeszcze trochę porozmawiać?
- Całą noc, jeśli chcesz. Będziemy zdradzać ciemności nasze tajemnice.
— Gayle Forman - "Wróć, jeśli pamiętasz"
natasha123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl